SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v říjnu 2019

Komentáře
8. 12. 2019
Výsledky stavební produkce – komentář k měsíci říjnu 2019

Výsledky měsíce října jsou částečným překvapením. Tři desetiny procenta poklesu produkce oproti stejnému měsíci v loňském roce v absolutní hodnotě sice mnoho neznamenají, protože ten patřil k těm nejsilnějším, dvouciferným. Dobré počasí i dostatek zakázek však vytvářely předpoklad pro příznivější výsledek, čehož využilo pouze inženýrské stavitelství, zatímco pozemní vykázalo meziroční pokles. I přes říjnové výsledky je celková stavební produkce i produkce pozemního a inženýrského stavitelství nad úrovní roku 2018. O

rientační hodnota nově povolených staveb je v říjnu i od počátku roku trvale na vzestupu. Celkově vysoká hodnota je dobrým příslibem do budoucna. Počet zahajovaných bytů opět v říjnu potvrdil, že jejich letošní množství přesáhne loňský rok. Meziroční nárůst je vyšší u bytových domů.

Počet dokončených bytů v měsíci říjnu poklesl, od počátku roku je však tendence trvale růstová.

Pozitivní je mírný nárůst počtu zaměstnanců, poměrně rychleji stoupá průměrná hrubá nominální mzda a to není průvodní jev pouze ve stavebnictví.    

Ing. Jiří Nouza
9. 12. 2019