SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v září 2020

Komentáře
8. 11. 2020

Výsledky stavební produkce – komentář k měsíci září 2020

Stavební produkce v září meziročně klesla o 8,2 %. Lze konstatovat, že jak v září, tak i za tři čtvrtletí roku 2020 pokračoval dle očekávání propad stavební produkce stejně jako ve většině ostatních oborů průmyslové produkce. Skutečnost, že hodnota poklesu již druhý měsíc není vyjádřena dvojciferným číslem, je příznivější, rozhodně ji však nelze vnímat jako obrat k lepšímu.

Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 8,9 %. Produkce inženýrského stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 6,7 %, od počátku roku si však udržuje trvale mírný nárůst 0,7 %.

Zhoršující se výsledek stavební produkce v plném rozsahu ovlivňuje pokles v pozemním stavitelství, kde významnou roli hraje bytová výstavba, kde se propad u sledovaných počtů zahájených i dokončených bytů přiblížil téměř k 30 % (v září 2020 bylo dokončeno 2 359 bytů, meziroční pokles o 28,8 %; zahájeno 2 572 bytů meziroční pokles o 29,5 %). Inženýrské stavitelství si vlivem rozestavěnosti velkého množství dopravní infrastruktury udržuje úroveň roku 2019.

Dosavadní trend poklesu stavební produkce od počátku roku (na konci pololetí -4,6 %, na konci 3.Q -6,6 %) směřuje při pokračování trendu k dříve odhadovanému ročnímu výsledku poklesu o 10 %. To by znamenalo pokles celoroční stavební produkce na hodnotu cca 500 mld. Kč, tedy přibližně úroveň roku 2018.Na potvrzení této prognózy sin však musíme počkat, byl by to však za stávající situace příznivý výsledek pro české stavebnictví.

V Praze 6.11. 2020

Ing. Jiří Nouza

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví