POHLED Z VÝCHODU.jpg

KONSIT začíná rekonstruovat Bubenečské nádraží

Prezentace členů SPS
11. 7. 2023
Na druhém nejstarším nádraží postaveném v roce 1850 byl ukončen provoz v roce 2014. Díky přestavbě a nové funkční náplni se do jeho míst opět vrátí společenský ruch. Původní nádražní budova se pod taktovkou společnosti KONSIT promění ve víceúčelové společenské zařízení podle návrhu Ing. arch. Ondřeje Tučka.

Projekt přestavby Bubenečského nádraží spočívá v celkové rekonstrukci objektu bývalého nádraží spojené se změnou funkce na víceúčelové společenské zařízení.

Součástí proměny budovy bude celková oprava fasády včetně úpravy okenních a dveřních otvorů. Stavebních oprav se dočkají i poškozené části krovu, bude vyměněna střešní krytina, nové bude i oplechování říms, parapetů, žlabů a svodů. V rámci stavebních prací na rekonstrukci střechy budou osazeny i nové servisní lávky nebo hromosvod.

S ohledem na nové funkční využití budovy bude součástí stavebních prací i demolice části vnitřních příček. Dále vzniknou nové otvory v nosných stěnách a stávající vnitřní dveřní otvory i jejich výplně budou upraveny. Nedílnou součástí rekonstrukce budou i nové elektroinstalace, zdravotechnické instalace, rozvody topení a vzduchotechniky.

Úpravami projde i nejbližší okolí objektu. Upraven bude stávající chodník, okolí nádraží i peronu prokoukne i díky nové dlažbě. Řidiči pak uvítají vznik nových parkovacích stání.

Přepokládaný termín dokončení stavby je na podzim tohoto roku.

autor vizualizací: Ing. arch. Ondřej Tuček