SPS_sýpka.JPG

KONSIT zahájil přípravu stavebních prací na obnově sýpky v Plasích

Prezentace členů SPS
22. 5. 2023
Rekonstrukce barokní budovy, která je součástí klášterního areálu, bude spočívat především v opravě střechy, která získá kompletně novou keramickou krytinu z velkých prejzových tašek. Probíhat budou i částečné opravy krovů a řada dalších restaurátorských a sanačních prací. Kompletní obnovou projde hodinová věž s unikátním hodinovým strojem z roku 1686.

Součástí stavebních prací na hodinové věži bude rekonstrukce kamenných prvků a omítek. Obnovena budou i původní okna a žaluzie nebo měděná střecha a opraveny vikýře včetně okenic. Restaurována bude též makovice a hrotnice s lilií. Rekonstrukcí projdou i podstřešní římsy, krovová konstrukce věže nebo stříška presbytáře, kde proběhnou i nutné opravy krovu. Kompletní obnovy se dočká i kamenné schodiště s balustrádou.

Pod taktovkou KONSITu budou probíhat i nutné sanační práce spočívající v opravě trhlin cihelného a kamenného zdiva nebo aplikaci odsolovacích omítek. Další opravy se budou týkat také historických dlažeb, a to plošných i štětových.

Hodinové ručičky barokního hodinového stroje, který díky jejich dennímu natahování funguje nepřetržitě od svého uvedení do provozu v roce 1686, budou demontovány a následně opět namontovány zpět, aby mohly věžní hodiny nadále plnit svůj účel.

Obnova barokní sýpky by měla být dokončena v roce 2025, kdy budou moci návštěvníci obdivovat historickou podobu tohoto bezesporu nejvýraznějšího objektu plaského klášterního areálu. Stavební práce na této budově prakticky plynule navážou na finišující obnovu opatské rezidence, která zde probíhá od roku 2020 rovněž pod vedením společnosti KONSIT. Již za necelé dva měsíce se otevřou zrekonstruované interiéry Nové prelatury s interiérovou instalací přibližující život rodu Metternichů.