pardubice.jpg

Královéhradecký kraj vyhlásil 21. jubilejní ročník soutěže Stavba roku

Královéhradecký
5. 3. 2024
Soutěž slouží k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého kraje. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem (§ 124, zákona 183/2006 Sb.) v období od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2024 na území Královéhradeckého kraje.

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví RSS Hradec Králové

vypisuje  21. jubilejní ročník veřejné neanonymní soutěže

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2024

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v.v.

Uzávěrka přihlášek je 24. června 2024 ve 12.00 hod. 

Více informací vč.  přihlášky je na odkazu zde