SPS_Foto_Aktualita_Písek.png

LB MINERALS, s.r.o., varuje před surovinovou krizí

Prezentace členů SPS
29. 6. 2022
Ing. Ladislav Matoušek, jednatel společnosti LB Minerals, s. r. o., člena našeho Svazu, připravil článek, ve kterém se věnuje současnému tématu nedostatku stavebního materiálu. Nabízí v něm různé pohledy na problematiku těžby surovin a zaměřuje se přitom především na jednu pro stavebnictví velice podstatnou, ale také často přehlíženou surovinu – písek.

Surovinová krize na obzoru. Různé pohledy na problematiku těžby surovin

„Nová krize na obzoru?“ „Dříve než ropa světu dojde písek!“ „Písek je ropa budoucnosti!“ 

Podobné titulky, které v poslední době zdobí odborné články různých autorů, snad dobře ilustrují a uvádějí jeden pohled na těžbu a dostupnost surovin.Pohled, který není obecně známý a o kterém se příliš nehovoří. Naše konzumní společnost se stále tváří, že elektrická energie začíná v zásuvce a většina zboží zase v regálu obchodního domu. Všechno před tím se jaksi nepočítá.

Jednou ze surovin, která je levná, stále k dispozici, každý ji zná, a přece nikoho moc nezajímá je písek. Česká geologická služba však už několik let varuje, že stavebnictví míří do rozsáhlé surovinové krize. Může za to skutečnost, že otevírání nových ložisek naráží na složitou legislativu, nevůli veřejnosti a obecněji na to, že těžba nerostných surovin není veřejnou prioritou. Přitom se dle studií České geologické služby do pěti let dotěží přibližně polovina z 222 využívaných kamenolomů a do sedmi let 103 ze 178 štěrkopískoven.

Příčina nespočívá v tom, že by se geologické zásoby rychle tenčily, neexistuje ale způsob, jak se k nim dostat. Kamenolomy a pískovny otevřené ještě za socialismu postupně končí a řešit situaci dovozem ze zahraničí je ekonomický a ekologický nesmysl. Stejně tak recyklace, byť je žádoucí a přínosná, při nejlepší vůli nedokáže pokrýt ani 10 % poptávky.

Postupně přichází to, před čím už hodně dlouho varují ložiskoví geologové. Stavební surovinová krize v Česku právě začala. Některé regiony se potýkají s nedostatkem kameniva – například Zlínský kraj, kam se ho dováží ročně kolem 150 tisíc tun ze Slovenska. Stát plánuje rozsáhlé investice do dopravní infrastruktury, především do silnic, dálnic a železničních koridorů. Stavební boom má pokračovat i v dalších oblastech – komerčním developmentu, občanské výstavbě i budování rodinných domů.

Všichni chtějí a budou chtít stavět a obnovovat. Ale bude z čeho? 

Žijeme – nebo bychom spíše chtěli žít – v době 4.0 s digitálním průmyslem, OZE, chytrými spotřebiči, bezemisní výrobou, elektromobily, cirkulární ekonomikou a kryptoměnami. Svět, v němž se těžily primární suroviny, považujeme za překonaný a tváříme se, že vlastně už neexistuje a při životě ho udržují jen nenasytné těžební firmy. Doba 4.0 však vyžaduje možná ještě víc primárních surovin než ty předcházející (jen to nebude tolik uhlí nebo rtuti, ale lithium, mangan, kobalt, nikl, písek, keramické suroviny apod.).

Ptáte se, proč píšu o písku, když jsou naši kolegové keramici? Jednoduše proto, že hrozby týkající se písku lze aplikovat i na všechny keramické suroviny.

Proto tak často zmiňuji úsilí, práci a finanční prostředky, které LB MINERALS věnuje této oblasti. Bohužel i my narážíme na aktuální stav společenského povědomí a priorit, mezi které těžba a pomalu i výroba čehokoliv nepatří. Nevím, jestli příchod covidu-19, který ukázal, že EU jako celek není schopna zajistit roušky, respirátory apod., stačil k určitému procitnutí. Nevím, zda válka na Ukrajině probere společnost k uvědomění, že alespoň základní potřeby bychom měli být schopni pokrýt vlastními silami. Abychom se brzy nedočkali dalšího „překvapení“, že toho moc nepostavíme.

Přejme si, aby ta předchozí poučení stačila.            

          

             Ing. Ladislav Matoušek, jednatel LB MINERALS, s.r.o.

LB MINERALS, s.r.o., se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Společnosti LASSELSBERGER, s.r.o., dodává 95 % surovin pro výrobu obkladů RAKO. Zajišťuje rovněž prodej dalších svých výrobků, jako jsou např. filtrační křemelina a sorbenty. Společnost je součástí koncernu LASSELSBERGER a patří mezi významné dodavatele surovin ve střední Evropě.  

 (V článku jsou použity údaje i jiných autorů)