UCEEB_foto_Ryszawy_1920x768.png

Návštěva v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT je zážitek

Informace pro členy
25. 7. 2022
Prezident Svazu navštívil Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT, které se soustředí na budovy a jejich nové technologie a přináší inovace z výzkumu do praxe.

„Byl jsem překvapen úrovní tohoto zařízení. Je tam například skvělá mechanická laboratoř, kde se zkouší různá technická řešení. ale nejen laboratoř, navštívil jsem celý prostor, kde zkouší řešení pro stavebnictví,“ řekl po návštěvě Jiří Nouza a dodal: „Určitě najdeme nějakou platformu pro spolupráci, ať už mezi Svazem a UCEEB nebo Národním centrem stavebnictví 4.0 a UCEEB.“

Hlavními okruhy zkoumání UCEEB jsou digitalizace ve stavebnictví, energie a budovy, městské inovace, šetrné budovy a cirkulární stavebnictví a zdravé a komfortní prostředí v budovách. Jde tedy o mnoho okruhů, ve kterých se dá nalézt prostor pro spolupráci. Cílem centra jsou budovy a jejich technologie šetrné k přírodě, podporující trvale udržitelný rozvoj společnosti a poskytující svým uživatelům zdravé a komfortní vnitřní prostředí. 

zdroj foto: UCEEB