Úvodní tisková zpráva projektu

SIA ČR

SIA ČR – Rada výstavby

SIA ČR – Rada výstavby je sdružení právnických osob, které koordinuje své úsilí, aby veškerá opatření na úseku architektury, výstavby a stavebnictví v České republice v řízení, ekonomice, technice a právním řádu, veřejné správě a občanské společnosti působila souladně a uspořádaně po vstupu České republiky do Evropské unie.

Představitelé SIA ČR – Rady výstavby
Ing. Jiří Nouza – prezident
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.  – viceprezident
Ing. arch. Oleg Haman – viceprezident

Členové SIA ČR – Rady výstavby:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. – předseda

Česká asociace konzultačních inženýrů
Ing. Martin Zuštík – prezident

Česká komora architektů
Ing. arch. Jan Kasl – předseda

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. Pavel Křeček – předseda

Česká společnost pro stavební právo
JUDr. Jan Mareček – předseda

Český svaz stavebních inženýrů
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – prezident

Obec architektů
Ing. arch. Oleg Haman – předseda

Sdružení pro výstavbu silnic
Ing. Petr Čížek – předseda

Společnost pro techniku prostředí
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – předseda

Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
Ing. Jiří Nouza – prezident

Svaz zkušeben pro výstavbu
Ing. Petr Kučera, CSc. – předseda

Asociace pro urbanismus a územní plánování
Doc. Ing. arch. Petr Durdík – předseda