Fotografie_prezentace.png

Prezentace z 10. zasedání e.s. BIM při SPS

BIM
3. 2. 2022

Dne 18. ledna 2022 proběhlo 10. zasedání e.s., kde své prezentace přednesli paní K. Schön (Agentura ČAS) a pánové M.Ševčík (Prefa Brno), M. Lukašák (Dopravoprojekt Ostrava) a K.Vonka (Strabag). Rádi bychom poděkovali všem vystupujícím za jejich velmi kvalitní a přínosná vystoupení.

Odkazy na vystoupení paní K. Schön:

Zavedení BIM do organizace

Strategie zavedení metody BIM do organizace, Průvodce dílčími kroky pro veřejný sektor část pro střední management organizací

Tím klíčovým tématem byla prezentace zkušeností malých a středních stavebních firem se zaváděním BIM. Nosné téma bylo rozšířeno o prezentaci metodiky Agentury ČAS týkající se zavádění BIM ve veřejném sektoru s přesahem do soukromého. Velmi přínosné bylo rovněž vystoupení K.Vonky, který nás seznámil se zkušenostmi velké firmy.

Máme za to, že téma zavádění BIM v malých a středních firmách je a bude nadále velmi aktuální. Chceme o tomto tématu dále jednat s kolegy z Agentury ČAS a MPO s cílem podílet se na tvorbě metodiky zavádění BIM pro MSP. V případě kladných výstupů z těchto jednání, bychom se rádi s Agenturou ČAS dohodli na vytvoření týmu, který by se na tvorbě metodiky podílel. Zde je zapotřebí podělit se o vaše dosavadní zkušenosti s tímto procesem a vytvořit tak smysluplný nástroj (návod, doporučení) pro zavádění BIM pro MSP. Velmi bychom pak ocenili vaše zapojení do tohoto procesu, který bude zcela jistě pro vás velmi přínosný.