ilustracni-obrazek (1).png

Příručka pro zavádění metody BIM v malých a středních podnicích

BIM
4. 6. 2024
Česká agentura pro standardizaci (Agentura ČAS) vydala ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a s podporou ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Příručku pro zavádění metody BIM v malých a středních podnicích. Na publikaci se autorsky podíleli experti Agentury ČAS a SPS. Publikace je úvodem do využívání metody BIM a formou otázek a odpovědí provede zájemce prvními kroky do světa digitálního stavebnictví. Metoda BIM přináší vyšší efektivitu práce, flexibilitu a nižší chybovost, což jsou výhody, ze kterých mohou čerpat nejen velké společnosti, ale i malí a střední podnikatelé.

Metoda BIM přináší vyšší efektivitu práce, flexibilitu a nižší chybovost, což jsou výhody, ze kterých mohou čerpat nejen velké společnosti, ale i malí a střední podnikatelé. 

Příručka je rozčleněna do tří základních částí: Co? Proč? Jak? Zaměřuje se zejména na praktické otázky, které si pokládají (nejen) malé a střední firmy. Ty jsou dnes vystaveny stále silnějšímu konkurenčnímu boji a zvyšujícímu se tlaku na efektivitu práce. Uspět v tomto boji není jednoduché a digitalizace je jednou z mála cest, jak toho dosáhnout. Přenesení všech důležitých informací o stavbě do digitálního prostředí a jejich soustředění v Informačním modelu stavby (IMS), který je otevřenou strukturovanou databází, dává firmám jistotu, že vždy pracují s nejnovější a aktuálně platnou verzí informací. Stejně tak dává možnost rozhodovat se vždy na základě správných dat. Najít informace je totiž otázkou pár kliknutí, nikoli složitého hledání v nekonečných řadách šanonů, ve stovkách e-mailů a zpráv.

Naši členové z řad malých a středních firem tuší, že digitalizace je proces, který nelze zastavit. Současně se ho ale někteří tak trochu obávají,“ připomíná Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. „Nejčastěji se setkáváme s obavami, že využívání metody BIM bude složité a na začátku bude znamenat nepřiměřené náklady. Pomoci takovým firmám se v metodě BIM zorientovat a naplánovat si proces jejího zavádění bylo hlavním důvodem, proč jsme společně s kolegy z České agentury pro standardizaci začali na příručce pracovat.

Příručka pro zavádění metody BIM v malých a středních podnicích je koncipována tak, aby se čtenář nejprve seznámil s tím, co metoda BIM je, porozuměl základním pojmům, které s ní souvisí, a dokázal si pod správou informací o stavbě představit konkrétní činnosti. V další části je vysvětlena souvislost metody BIM se souborem technických norem ČSN EN ISO 19650 „Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb“; to vše za účelem osvěty, proč by se měla malá či střední firma podnikající ve stavebnictví vůbec o digitalizaci zajímat.

Hlavní část příručky je věnována konkrétním přínosům metody BIM pro stavařské firmy, postupu její implementace do běžného života společnosti a také nástrojům, které využívání metody BIM umožňují. 

Příručka je vydána v digitální podobě a všem zájemcům je k dispozici zdarma. Stáhnout lze ze stránek KoncepceBIM.cz. 

Zdroj: Česká agentura pro standardizaci