Titulní fotografie SR 2023 upr.jpg

Soutěž „Studentská práce roku“ Zlínského kraje zná své vítěze

Zlínský
17. 7. 2023
Součástí soutěže Stavba roku 2022 Zlínského kraje je i tradiční soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku“. Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné i laické veřejnosti s jejich pracemi.

Zadání pro letošní ročník studentské soutěže, s názvem Bytové domy na ulici Obeciny ve Zlíně, vybral a sestavil Ing. arch. Aleš Ambros, z oddělení prostorového plánování Magistrátu města Zlína. „Úkolem studentů bylo zpracování architektonických návrhů nových bytových domů v jednoduché urbanistické struktuře, které jsou akademicky umístěny v poloze stávajících starších bytových domů s menšími byty“, prezentoval zadání arch. Ambros a dodal: „ Studenti nejprve vypracovali návrh a základní technické řešení jednoho typového bytového domu, který pak v uvedené lokalitě opakovaně umístili. Navrhovaná řešení akceptují stávající lokální prostorové vazby a technickou či dopravní infrastrukturu“.  

O ocenění Studentská práce roku bojovalo celkem 14 studentů. Ze Střední průmyslové školy Zlín, obor stavebnictví se soutěže zúčastnila 1 studentka pod vedením Ing. arch. Gabriely Zálešákové, ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 12 studentů pod vedením Ing. arch. Aleny Carbolové, Ing. Pavly Novákové a Ing. Miroslava Maňase. Ze SOŠ a Gymnázia Staré Město odevzdala soutěžní práci 1 studentka pod vedením Ing. Bc. Jana Mošťka.  

Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a 6 nejlepších navrhla k postupu do finálového kola, kde studenti své práce osobně, před porotou, obhajovali. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2022 Zlínského kraje, které se uskutečnilo 15. června 2023, v Domě kultury v Uherském Brodě byli autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni.  

1.místo

Martin Bobiš - Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí  

2. místo 

Sára Špendlíková - Střední průmyslová škola Zlín

 

3. místo

Václav Křenek - Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Čestné uznání

  • Alice Lukášová - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
  • Kristýna Buchalová - Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
  • Vilém Cabák - Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí  

Prezentace prací všech studentů na https://stavbaroku.zlin.cz/2022-rocnik-xxi/studentska-prace-roku/