07_hrobka_06_30_srovnaná.jpeg

Společnost KONSIT dokončila rekonstrukci kostela sv. Václava s hrobkou Metternichů v Plasích

Prezentace členů SPS
21. 7. 2023
Cílem obnovy kostela, jehož původ sahá až do dob středověku, byla celková rekonstrukce fasád, které byly především ve spodních partiích poškozeny vlhkostí. Rekonstrukcí prošel i interiér, opravena byla hrobka spolu se sloupovou kaplí a obnovy se dočkaly i boxy na rakve.

Kostel sv. Václava existoval zřejmě již v počátcích středověkého cisterciáckého kláštera. Vzhledem ke zničení písemných pramenů během husitských válek a po josefínských reformách, není možné vyloučit ani starší dataci jeho vzniku. Co je jisté, že v době velké barokní přestavby kláštera za opata Ondřeje Trojera došlo i k opravě kostela. Kostel byl prodloužen a získal dvě nové věže a tři oltáře.

K zásadním úpravám pak došlo při přestavbě kostela na rodinnou hrobku rodu Metternichů podle plánu místního stavitele Fischera z Bezdružic. Na konci 19. století byly opraveny fasády, které získaly aktuální žlutou barevnost (původně byly zdi kostela zelenkavé). Začátkem 80. let 20. století byl kostel přestavěn na smuteční síň.

Současnou podobu kostela tvoří jedna hlavní loď s trojboce zakončeným presbytářem s gotickými opěráky a čtvercovou sakristií v závěru.

Původní žluto okrový nátěr byl na exponovaných místech smytý a místy se objevovalo biotické napadení. Účelem rekonstrukce hrobky Metternichů tak bylo zabránit další degradaci omítek a líce zdiva v interiéru se zachováním fragmentů původních konstrukcí tak, aby mohl kostel sloužit svým současným účelům.

Rekonstrukce interiéru zahrnovala novou skladbu podlah s provětrávacím systémem, odborné restaurátorské opravy povrchů, výplní otvorů a prvků mobiliáře včetně rakví.

Spolu s budovou kostela prošlo úpravami i jeho okolí s kamennou dlažbou.