concrete-1646788_1920.jpg

Stavba roku Pardubického kraje 2021

Pardubický
1. 11. 2021

Pardubický kraj vyhlašuje krajskou soutěž Stavba roku spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR už od roku 2004, většinou ve dvouletých intervalech (v tomto roce proběhlo 10.bienále). Letos si skleněné krychle postavené na špičku odnesli zástupci dvou obdivuhodných staveb bez ohledu na druh stavby. Jedná se o silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi a dům u cesty na Kunětickou horu.

„Letos bylo přihlášených celkem 18 staveb, z toho velká část byla dopravních,“ řekl předseda poroty a náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek a pokračoval: „Shodli jsme se s ostatními porotci, že každá z nich měla svůj přínos. Například okružní křižovatka omezila nehodovost, venkovská požární zbrojnice zlepšila podmínky pro práci dobrovolných hasičů, lávka pro pěší a cyklisty umožnila bezpečný provoz na mostě, modernizované úseky silnic vylepšily plynulost cestování po kraji. Několik staveb dobře poslouží kulturním účelům, další předškolním dětem, nová administrativní budova kultivuje novou zástavbu za pardubickým nádražím a rodinné domy dobře slouží svým obyvatelům. V této soutěži jsme ovšem hledali mimořádné počiny, a to jak architektonickým a technickým řešením, tak i kvalitou odvedených prací. Vybrali jsme dva.“

Elegantní most

Stavbou roku se stal nový silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi, který v loňském roce nahradil poválečný americký Bailey Bridge. „Ocenili jsme elegantní unikátní technické řešení mostu, který musel zachovat průplavovou výšku 7 metrů, aby svými parametry umožnil proplutí větších lodí s kontejnery,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a další porotce. Nový ocelový most s železobetonovou spřaženou mostovkou šířky 14 m stavěla společnost firem SMP CZ a.s. a Metrostav a.s. podle projektu Pavla Ryjáčka a Petra Dupače. „V hlavním poli přes řeku o rozpětí 84 m je most vyztužen elegantním obloukem typu tzv. Langerova trámu. Pozoruhodný byl i průběh montáže, kdy se most z jednotlivých dílů sestavoval na mělické straně a postupně po částech se ve dvou fázích vysouval přes řeku,“ dodal porotce Pavel Vacek.

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Propojení domu, vody a zeleně

Mimořádnou kvalitu prokázal i rodinný dům v Rábech u Pardubic. „Líbilo se nám citlivé umístění moderní novostavby do stabilizované vesnické zástavby a nápadité dispoziční i materiálové řešení včetně zahradních úprav od AIR ateliéru Pardubice architektů Aleše Jeřábka a Vítězslava Táborského. Významnou součástí prostoru je i sofistikovaný bazén. Veškeré provedení je ve vynikající kvalitě,“ řekl další člen poroty, architekt Milan Košař.

Dům u cesty na Kunětickou horu 

Porota dále udělila uznání poroty následujícím stavbám. Jedná se o stavby Dostavba a navýšení kapacity mateřské školy v Nasavrkách, Mateřská škola Doubek, Pardubice-Svítkov, Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, Rekonstrukce Příhrádek č. p. 6–8, Pardubice.