1sps_kraj.jpg

Svaz představil stavebním školám na Vysočině svou vzdělávací strategii

Vysočina
18. 5. 2023
Nad perspektivou a vizí vzdělávání stavebních řemesel 2030, kterou ve formě strategie připravil Svaz podnikatelů ve stavebnictví, se sešli v Jihlavě zástupci podnikatelů, škol a jejich zřizovatelů.

Zástupci stavebních podnikatelů jsou si vědomi, že Kraj Vysočina pravidelně investuje do školských zařízení, jejich vybavení a dlouhodobě podporuje Studentský projekt a Učně roku v rámci projektu Stavby Vysočiny. Kvalitní přípravu na středních školách potvrzují např. i úspěchy studentů v celorepublikových soutěžích nebo žáků z řemeslných oborů, kde mezi nimi najdeme vítěze mezinárodních soutěží, ale i Mistry ČR. Kraj Vysočina s intenzivní podporou stavebních firem z regionu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Spolkem Stavba Vysočiny také vybavil na padesát základních škol stavebnictví Teifoc a připravil metodiku jak s ní pracovat. Kromě podpory jemné motoriky a dětské tvořivosti má tato stavebnice motivovat žáky šestých a sedmých tříd ke studiu stavebních oborů, což se v rámci následně pořádané soutěži „Cihla k cihle“ stalo skutečností. Vítěz prvního ročníku právě nyní maturuje na vysočinské střední stavební škole.

Nicméně v rámci diskuse nad cíli a vizemi strategie, která přísluší krajům jako zřizovatelům středních škol, se našly témata, která by si zasloužila popostrčit blíže k cíli. Debatovalo se  např. o páteřní síti ryze stavebních škol, o zachování řemeslných oborů na školách, které nabízejí programy z více oborových zaměření, o podpoře manuální zručnosti dětí nebo o možnostech zlepšení mediálního obrazu řemesel při volbě povolání.