bohuslavice.jpg

Tři ocenění pro Multifunkční objekt Bohuslavice

Vysočina
11. 6. 2024
Víceúčelová stavba nacházející se jihovýchodně od Telče v Hospodářském dvoře Bohuslavice získala uznání od odborníků i veřejnosti. Objekt byl oceněn titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2023, vyhrál Cenu veřejnosti na základě sms hlasování a získal také Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Do prestižní soutěže, vypsané pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka a podpořené společnostmi Leube Beton a Českomoravský štěrk (Heidelberg Materials), bylo přihlášeno 19 novostaveb a rekonstrukcí.

Během slavnostního galavečera 22. ročníku soutěže Stavba Vysočiny, který se konal v pondělí 10. června v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě, bylo uděleno celkem pět odborných titulů Stavba roku Kraje Vysočina 2023, šest odborných Čestných uznání, jedna Cena veřejnosti a čtyři individuální ocenění vypisovatelů a partnerů soutěže - Cena hejtmana, Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Cena Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Titul Stavba roku Kraje Vysočina 2023

Družstevní ulice a okružní křižovatka Kamenice nad Lipou 

za bezpečně vydefinovaný dopravní prostor nově vybudované okružní křižovatky a přilehlých ulic s uměleckým ztvárněním symbolu města. 

Dostavba biatlonového areálu – Vysočina Aréna, Nové Město na Moravě

za citlivé doplnění stávajících tribun, které v sobě integruje adekvátní zázemí pro sportovce a návštěvníky. 

Multifunkční objekt Bohuslavice 

za monumentální přesto jednoduchou dřevěnou konstrukci z mohutných kmenů, které napomohly vytvořit efekt chrámového prostoru. 

Státní zámek Telč – Růže Vysočiny

za rozsáhlou stavební obnovu areálu zapsaného v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO včetně restaurování interiérů a mobiliárních předmětů. 

 

Penzion Just Jimramov 

za inspirativní konverzi památkově chráněného městského domu s využitím původních i moderních materiálů ve vzájemném souladu.  

 

Čestné uznání 

  • MVN Dobroslava a polní cesta se svodným příkopem, Těchobuz

      za kvalitní návrh a následnou realizaci protipovodňových opatření v krajině.

  • Sportovní hala VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 

      za aplikaci dřevěných vazníků a řešení provozu s akcentem na aktivity školy a potřeby veřejnosti. 

  • Mateřská škola Podhrad v Humpolci 

      za architektonicko-dispoziční řešení a citlivé osazení v městském parku.

  • Výcvikový areál Ministerstva vnitra, Pouště u Třeště 

      za unikátní komplex pro profesní přípravu bezpečnostních složek. 

  • Stavební úpravy Obecního domu U Muchů, Dolní Město

      za znovuvytvoření společenského prostoru pro setkávání občanů při zachování původního genia loci. 

  • Obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58 Muzea Vysočiny Jihlava

      za příkladnou renovaci průčelí dvou měšťanských domů do vzhledu poloviny 19. století. 

Cena veřejnosti - Stavba roku Kraje Vysočina 2023 Multifunkční objekt Bohuslavice

Cena hejtmana Kraje Vysočina Komunitní centrum Kamenice nad Lipou

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví Stavební úpravy Obecního domu U Muchů, Dolní Město

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Multifunkční objekt Bohuslavice 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu Výcvikový areál Ministerstva vnitra, Pouště u Třeště 

Přihlašovatelům oceněných staveb pogratuloval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, předseda Oblastní kanceláře ČKAIT Jihlava Karel Vaverka, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Filip Žežulka a starosta z hostitelského Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Profily oceněných staveb jsou k dispozici na webových stránkách soutěže Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina 2023