SPS logo 2020_ctverec.png

Urychlení dopravních staveb je společným cílem stavebních firem i ministerstva dopravy

Tiskové zprávy
18. 6. 2019
Praha, 18. června 2019 – O urychlení výstavby silnic, připravovaných projektech, legislativních opatřeních a dalších záležitostech týkajících se stavebnictví hovořil na setkání se zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) ministr dopravy Vladimír Kremlík.

„Shodli jsme se, že je potřeba zlepšit komunikaci mezi vedením rezortu dopravy, který je
zásadním veřejným investorem, a námi jako Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Týká se to
zejména legislativy, tvorby zadávacích podmínek a zajištění dostatečných finančních zdrojů,“
říká prezident SPS Jiří Nouza.


Ministr informoval účastníky o připravované novele zákona o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury, která má být jedním z článků řešení dosud příliš
pomalého postupu. „Hledáme způsoby, jak za stávajících podmínek proces urychlit, v rámci
přípravy stavby i v rámci samotné její realizace. V průběhu přípravy jde o vymezení jasných
odpovědností, při realizaci pak o výkon technického dozoru na stavbě. Dalším z námětů byly
změny obchodních podmínek, například bonusy za předčasné dokončení stavby,“ uvedl po
společném jednání ministr dopravy Vladimír Kremlík. Ten zároveň věří, že vláda chystanou
novelu zákona o urychlení výstavby stihne projednat a schválit ještě v tomto roce.


Podle SPS v sektoru stavebnictví obecně chybí informace o připravovaných projektech, které
bude Ředitelství silnic a dálnic v nejbližší době soutěžit. V důsledku toho lze jen velmi
omezeně plánovat kapacity, což je pro jednotlivé firmy klíčovým bodem. „Já samozřejmě chci
mít bezprostřední informace od přímých partnerů ve stavebnictví, chci s nimi být
v bezprostředním kontaktu, slyšet jejich problémy, slyšet jejich názory na řešení. To vše je pro
mě jako ministra dopravy důležité. Toto setkání velmi oceňuji a vidím jej jako první z mnoha,“
přibližuje ministr dopravy. Odmítá zároveň zprávy o tom, že by ministerstvo nevyhradilo
dostatek prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury. Mezi lety 2019 a 2021 půjde
nejen na výstavbu dálnic a železnic více než 275 miliard korun. Výhledově by kromě
prostředků z národního rozpočtu měly být k dispozici i evropské prostředky v řádové částce
100 miliard korun, obě strany dnes rovněž diskutovaly o možnostech využití financí
z Českomoravské záruční rozvojové banky i Evropské investiční banky.
Vladimír Kremlík také informoval o stavu přípravy projektu PPP, tedy spolupráce státního
a soukromého sektoru při výstavbě a údržbě dálnice. Momentálně probíhá soutěžní dialog
na D4 a ministerstvo bude chtít PPP aplikovat do budoucna i na další projekty, jako je
například D6 a D35.