IMG_6028.JPG

Úspěšný RoadFest 2022

Aktuality z krajů
27. 6. 2022

Po covidové pauze se Sdružení pro výstavbu silnic podařilo opět uspořádat dva RoadFesty. První se uskutečnil na den dětí v Liberci a druhý se konal spolu s oslavami 125 let VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě. RoadFest je zážitkový den pro děti, kde členské firmy Sdružení, ale i jiné instituce představují dětem formou zážitků práci v silničním stavitelství. SPS je jedním ze sponzorů této velmi prospěšné a účelné akce určené široké skupině dětí a mládeže. Jedná se především o aktivity směřující k náboru absolventů ZŠ do středních průmyslových škol a podpoře kvalitního vzdělání obzvláště v inženýrských oborech.

Dne 1. června 2022 proběhl RoadFest v Liberci. Prostory pro uspořádání akce nám na svém stavebním dvoře poskytla společnost STRABAG, a.s. V dopoledních hodinách RoadFest navštívili žáci základních škol z Liberce a okolí. Děti plnily na jednotlivých stanovištích úkoly a za ty pak dostaly drobnou odměnu. Firmy připravily pro děti zajímavý program, děti si mohly prohlídnout silniční stroje, vyzkoušet práci s bagrem nebo trenažér rypadla, zkusit si postavit dům nebo most, projektování na PC. Nechyběl ani Český Červený Kříž a Tým silniční bezpečnosti. Na vyzkoušení byla i virtuální realita. Malé děti ocenily malování na obličej a fotokoutek. Svůj stánek na akci měly i 3 střední školy z Liberec, jejich zástupci dětem představili školu a jednotlivé studijní obory. Velký úspěch měla ukázka parkuru a následný workshop. Své akrobatické umění, u kterého se tajil dech, předvedli kluci z In Motion Academy. Odpoledne přišly především rodiny s malými dětmi. Celkem s námi strávilo zážitkový den v Liberci na 400 dětí. Na závěr RoadFestu zahrála liberecká kapela Počátky.

Ve dnech 17. – 18. června 2022 se uskutečnil dvoudenní RoadFest na náměstí ve Vysokém Mýtě. Celkem se na něm podílelo 14 firem. K vidění byly silniční stroje jako finišer, bagr nebo válec. V pátek dopoledne přišli žáci okolních základních škol, největší úspěch měla virtuální realita a bagr, který si mohly děti vyzkoušet. I zde vystoupili kluci z In Motion Academy s parkurovým programem. Odpoledne se některé děti vrátily si vyzkoušet některé aktivity, které v dopoledních hodinách nestihly. Celkem přišlo přes 700 dětí. Pátek zakončil koncert kapely Bombarďák. V sobotu RoadFest pokračoval, nesl se v duchu oslav 125. výročí založení Stavební školy Vysoké Mýto. 

Video RoadFest 2022