124.JPG

Výsledky XV. ročníku soutěže Stavba moravskoslezského kraje 2020

Moravskoslezský
16. 11. 2021

Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje každoročně vyhlašují Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů pobočky Ostrava a Moravskoslezský kraj.

„Jsme velmi poctěni, že Svaz podnikatelů ve stavebnictví mohl být u zrodu této významné soutěže. Za uplynulých 15 let porotci navštívili více než 560 staveb, které byly přihlášeny do naší soutěže. Ocenili jsme dokončené stavby, které zcela zásadně a zajisté pozitivně ovlivnily Moravskoslezský kraj,” zmínil technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Pavel Ševčík.

Zprávu včetně výsledků si přečtete zde nebo na webových stránkách soutěže.

 „videosekvence“ ze slavnostního Galavečera vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže „Stavba MSK 2020“