Dostavba.JPG

Vysočinský Studentský projekt poprvé s mezinárodní účastí

Vysočina
28. 4. 2024
Do řešení dostavby Baťova areálu Borovina v Třebíči se zapojila Stredná priemyselná škola stavebná Nitra, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod a Střední škola stavební Třebíč.

V rámci fiktivního zadání s hodně realistickými specifikacemi měli studenti navrhnout soubor polyfunkčních objektů, včetně navazujícího veřejného prostranství při respektování platného územního plánu Města Třebíče.

Objekty měly respektovat okolní prostředí, výškové hladiny okolní zástavby, existenci Stařečského potoku, terénní profil a návaznosti na přilehlé okolí. Součástí návrhu mělo být také pamatováno na patřičnou plochu pro parkování, která bude vycházet z navržených funkcí (bydlení + občanská vybavenost, např. zdravotnická, vzdělávací, komerční či doplňková rekreační funkce).

Studenti na zadání pracovali od září loňského roku a v pátek 26. dubna své práce obhajovali před odbornou komisi složenou z vypisovatelů a partnerů soutěže. Hodnotící komisaři se pochvalně vyjádřili o všech devíti finálových návrzích, jejichž vypracování a grafické zpracování by bezproblémově splňovalo podmínky vysokoškolské bakalářské práce.

Finanční dary budou vítězům předány na galavečeru Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina 2023 v pondělí 10. června v Novém Městě na Moravě za přítomnosti patrona soutěže Jana Břížďaly, radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií. 

1.místo: Barbora Veselá (Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod)

2.místo: Lucie Morávková (Střední škola stavební Třebíč) 

3.místo: Jakub Zavřel (Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod) 

22. ročník studentské soutěže v projektování, která je doprovodným programem tradiční přehlídky Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina, pořádal SPOLEK STAVBA VYSOČINY ve spolupráci s Městem Třebíč, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Krajem Vysočina a  společnostmi PRAGOPROJEKT a lumiartsoft.