wall-3430446_1280.jpg

Závěry z druhého kulatého stolu evropského projektu Zelená dohoda pro budovy

Tiskové zprávy
31. 5. 2022

Druhý kulatý stůl k diskuzi a návrhu opatření k podpoře renovační vlny a financování energetické účinnosti v budovách proběhl ve čtvrtek 19. května v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Téměř 50 zástupců širokého spektra organizací z finanční sféry, veřejné správy, vysokých škol, stavebních firem, poskytovatelů energetických služeb a dalších se zabývalo otázkami, jestli je klíčovým problémem nedostatek financí nebo absence kvalitních projektů, jaké jsou dopady ESG na odvětví stavebnictví a problematikou veřejného dluhu a financování projekt energetických úspor se zárukou organizačními složkami státu.

Tisková zpráva z druhého kulatého stolu evropského projektu Zelená dohoda pro budovy

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/