Úvodní tisková zpráva projektu

Kompetence 4.0

Vytvořme společně nástroje a mechanismy k eliminaci dopadů „Průmyslu 4.0“ na vzdělávání a trh práce!

Všichni víme, že firmy již dlouho bojují s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. V souvislosti s rozvojem nových technologií a zaváděním nových digitálních prvků, automatizací a robotizací, tedy procese nazvaným „Průmysl 4.0“, bude tlak na kvalifikaci všech občanů v produktivním věku strmě stoupat. Svaz podnikatelů ve stavebnictví se proto zapojil do realizace veřejné zakázky v rámci projektu s názvem „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“ (zkráceně „Kompetence 4.0“), jejímž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, a je financována z ESF a programu OP Zaměstnanost. .......Více najdete zde