concrete-1646788_1920.jpg

Společný dopis KZPS ČR, SP ČR, HK ČR, AD a SPS k rekodifikaci veřejného stavebního práva

Informace pro členy
17. 2. 2022

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s dalšími svazy a asociacemi upozornil premiéra, relevantní ministry a členy výboru pro regionální rozvoj a místní správu dopisem na dopady, které by mohlo přinést schválení legislativně problematického návrhu na odklad účinnosti části stavebního zákona, který byl schválen v loňském roce v rámci komplexní rekodifikace stavebního práva.

Navržená zákonná norma fakticky odkládá jen část stavebního zákona, žádným způsobem však neřeší věcně propojený změnový zákon, upravující desítky dalších zákonů. V důsledku takového rozhodnutí by po přijetí odkladu účinnosti a při neřešení této situace mohlo dojít k zablokování povolovacího procesu v České republice.

„Neřešení účinnosti ve všech zákonech by mělo vliv nejen na tzv. nevyhrazené, ale také vyhrazené, tedy pro ČR klíčové, stavby a mohlo by způsobit doslova kolaps, zatížení systému stavebních úřadů, a mohlo by přinést by velké množství soudních sporů a nejistoty v případných rozhodnutí v dané době realizovaných. Vysoká míra právní nestability by přitom dopadla na klíčové oblasti, jako je zemědělský půdní fond, vodoprávní řízení, ochranná pásma a stavby související s dopravou jak pozemní či vodní, tak leteckou, integrovaného záchranného systému apod. Zastavila by se nejen výstavba či úprava domů, bytů, či logistických a průmyslových prostor, ale také výstavba silnic, železnic, energetické infrastruktury, sítí elektronických komunikací a dalších společensky i hospodářsky významných projektů,“ upozorňují v dopise společně Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace developerů a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Návrh zákona, který odložení účinnosti části stavebního zákona řeší, byl připraven na Ministerstvu pro místní rozvoj, projednán Vládou České republiky a poslán do Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 137/0  (jeho znění zde). Tento návrh by měl být projednáván na právě probíhajícím jednání Poslanecké sněmovny, které začalo v úterý 15. 2. 2022.