Institut SPS

Employee Participation

Contemporary Challenges of Employee Participation - Opposing the Negative Results of Covid-19

Cíle projektu:  

  • Zvýšit povědomí zaměstnanců o důsledcích krize COVID-19 na programu Evropské zelené dohody.
  • Zvýšit znalosti zástupců o mechanismu spravedlivého přechodu, aby bylo možné lépe implementovat politiky v organizacích.
  • Rozšířit partnerství mezi EU a kandidátskými zeměmi EU za účelem podpory výměny informací a širšího šíření znalostí s cílem vybudovat mechanismy účasti pro pracovníky.
  • Vyměňovat si znalosti mezi partnery, včetně ERZ, o mechanismech participace pracovníků za účelem lepšího uplatnění účasti ve společnostech kolem zelené dohody.
  • Posílit partnerství pro lepší spolupráci během přechodného období s cílem identifikovat osvědčené postupy a sdílet informace o tom, jak posílit odolnost do budoucna.
  • Rozvinout diskusní platformu v postpandemickém období, jak překonat ekonomickou krizi v Evropě.  

Příjemce:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ, Polsko  

Spolupříjemce:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká republika  

Web: http://employeeparticipation.com/