Úvodní tisková zpráva projektu

Employee Participation

Contemporary Challenges of Employee Participation - Opposing the Negative Results of Covid-19

Cíle projektu:  

  • Zvýšit povědomí zaměstnanců o důsledcích krize COVID-19 na programu Evropské zelené dohody.
  • Zvýšit znalosti zástupců o mechanismu spravedlivého přechodu, aby bylo možné lépe implementovat politiky v organizacích.
  • Rozšířit partnerství mezi EU a kandidátskými zeměmi EU za účelem podpory výměny informací a širšího šíření znalostí s cílem vybudovat mechanismy účasti pro pracovníky.
  • Vyměňovat si znalosti mezi partnery, včetně ERZ, o mechanismech participace pracovníků za účelem lepšího uplatnění účasti ve společnostech kolem zelené dohody.
  • Posílit partnerství pro lepší spolupráci během přechodného období s cílem identifikovat osvědčené postupy a sdílet informace o tom, jak posílit odolnost do budoucna.
  • Rozvinout diskusní platformu v postpandemickém období, jak překonat ekonomickou krizi v Evropě.  

Příjemce: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ, Polsko  

Spolupříjemce: Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká republika  

Web: http://employeeparticipation.com/ 

Článek, který vysvětluje výzkum provedený v rámci projektu, uvádí výsledky a dává doporučení pro budoucí zveřejnění v celostátním tisku, 19. květen 2022 .... ZDE

Article explaining the research carried out as part of the project, its outcomes and providing recommendations for future publication in the national press, 19 May 2022 .... HERE