Úvodní tisková zpráva projektu

UKONČENÉ PROJEKTY

Institut vzdělávání SPS v minulosti realizoval tyto projekty:

 • Projekt „SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K PŘÍPRAVĚ ODVĚTVÍ NA ZMĚNY DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU – etapa II." - v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
 • PROJEKT "ingREeS" - V RÁMCI PROGRAMU HORIZON 2020
 • Projekt "VETinCon" - v rámci programu ERASMUS+
 • Návrat rodiče do přípravy a realizace staveb
 • Projekt "Build Up Skills Czech Republic" - v rámci programu Inteligent Energy - Europe
 • Adakon
 • Posilování sociálního dialogu
 • Konkurenceschopnost
 • CATIT
 • EURO MISTR
 • Projekt "Posilování bipartitního dialogu v odvětvích" - v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Projekt „SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K PŘÍPRAVĚ ODVĚTVÍ NA ZMĚNY DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU – etapa I." - v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Projekt "TaskConEU" - v rámci programu Leonardo da Vinci
 • Projekt "MatrixConEU" - v rámci programu Leonardo da Vinci
 • Projekt "TOCEB" - v rámci programu Leonardo da Vinci
 • Další vzdělávání