SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v měsíci červenci 2021

Komentáře
7. 9. 2021

Stavební produkce v červenci reálně meziročně vzrostla o 0,5 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání s červencem 2020 snížila o 2,2 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 6,8 %.

Zdá se, že veřejné instituce, konkrétně stát a zbytek veřejných investorů, udržely investiční apetit, protože inženýrské stavby rostou. Je evidentní, že Státní fond dopravní infrastruktury, který tvoří spolu s dalšími dvěma státními investory čtvrtinu stavebního trhu, sektoru pomáhá. To samé se týká i inženýrských staveb v rámci veřejných investorů, jako jsou kraje, města a obce, tedy nejen dopravních staveb, ale i čističek, kanalizací a dalších infrastrukturních staveb. U soukromého sektoru je očividné, že došlo k pozastavení investic a přealokaci z některých oborů na jiné investiční záměry.

S kolegy z Českého statistického úřadu jsme konzultovali vliv růstu cen jednotlivých materiálových vstupů a vyhodnotili jsme, že je v tuto chvíli minimální. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet do konce roku.