Úvodní tisková zpráva projektu

Prevence ve stavebnictví

Návrh opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v odvětví Stavebnictví

Etapa I. byla realizována v období 1.6.2022 - 31.12.2022. Podrobnosti a výstupy z tohoto projektu najdete v odkazu: Prevence ve stavebnictví 2022

Etapa II. byla realizována v období 1.6.2023 - 31.12.2023. Podrobnosti a výstupy z tohoto projektu najdete v odkazu : Prevence ve stavebnictví 2023

Hrazeno z prostředků dle §320a písmeno b zákoníku práce.

Pokud máte zájem o toto téma, chtěli bychom Vás požádat o hodnocení výstupů z těchto projektů, případně uveďte co bylo potřeba doplnit, čím se dále zabývat. Předem děkujeme.

Vaše hodnocení, podněty pište na Institut vzdělávání SPS: chobotska@sps.cz