Úvodní tisková zpráva projektu

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Institut vzdělávání SPS připravuje následující projekty:

 

  • Navazující projekt v rámci programu Leonardo da Vinci
  • Projekt navazující na současný projekt „Projekt Green Deal for Buildings“ – v rámci programu Inteligent Energy – Europe
  • Příprava nového projektu na téma Bipartitního dialogu - v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost