Institut SPS

Připravované projekty

Institut vzdělávání SPS připravuje následující projekty:

 

  • Navazující projekt v rámci programu Leonardo da Vinci
  • Projekt navazující na současný projekt „Build Up Skills Czech Republic“ – v rámci programu Inteligent Energy – Europe
  • Příprava 2. ETAPY k současnému projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – ETAPA I." - v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost