Dotované vzdělávání zaměstnanců 2024 -2027

Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny