Úvodní tisková zpráva projektu

Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny