Projekt Green Deal for Buildings

Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny