Úvodní tisková zpráva projektu

Vzdělávání zaměstnanců členských firem

Dotace na vzdělávání zaměstnanců členských firem SPS

Projekt: „Svaz podnikatelů ve stavebnictví“ 

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0002318

Doba realizace projektu: 1.1.2024 – 31.12.2026

Příjemcem je Svaz podnikatelů ve stavebnictví.  

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských podniků Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce. 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

____________________________________________

Vzdělávání zaměstnanců členských firem

SPS získal projekt umožňující systematické vzdělávání zaměstnanců členských firem bez zásadních nároků na kapacity personálních úseků firem a finanční prostředky.

Dotace je určena na manažerská školení, průmyslové inženýrství, procesy, osobnostní i odborný rozvoj, účetní, právní a technické kurzy. Období čerpání – začátek 2024 až 31.12.2026. Konkrétní témata kurzů budou na vyžádání zaslány. Případně bude seznam kurzů uvedený na webových stránkách svazu.

Projekt je omezeného rozsahu a upřednostněni budou řádní členové SPS, kteří se do projektu včas přihlásí a rezervují si objem dotačních zdrojů.

Výhody dotovaného vzdělávání v rámci projektů SPS pro členské firmy:

 • Kvalitní vzdělávání zaměstnanců dle aktuálních potřeb.
 •  Využití rozsáhlé nabídky témat vzdělávání a kvalitní sítě lektorů.
 • Průběžná volba témat – dlouhodobé a systematické vzdělávání zaměstnanců firmy.
 • Poradenství při nastavování vzdělávacích potřeb, rozhodování o tématech, lektorech, načasování kurzů.
 • Využívání dotovaného vzdělávání BEZ zatížení DOTAČNÍ ADMINISTRACÍ.
 • Za dodržování pravidel projektu zodpovídá SPS.
 • Průběžné čerpání dle volného de minimis.
 • Minimální kapacitní nároky na organizaci kurzů – firmy pouze posílají zaměstnance na kurzy. 
 • Organizaci, lektorské zabezpečení i dokumentaci zajišťuje dodavatel.

Katalog kurzů je možno získat od dodavatele.

Místo kurzů:  celé území České republiky, včetně území hl. m. Prahy, v prostorách firem, penziony, …lze využít školicí střediska dodavatele (Průhonice u Prahy, Zlín)

Forma vzdělávání: prezenční nebo online

Druhy vzdělávacích aktivit:     

 • Uzavřené kurzy - pro skupiny 11-12 (případně až 15) osob z jedné či více firem ·       
 • Otevřené kurzy - pro jednotlivce z firem

Cílovými skupinami jsou zaměstnanci: osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k zapojené firmě (vyloučeni DPP, DPČ) .

Každý zapojený zaměstnanec se zúčastní kurzů v rozsahu cca 40 hodin vzdělávání (např. 5 dnů kurzu za 3 roky). Preferovanou skupinou jsou účastníci ve věku 55+.

Konkretizace podmínek zapojení firem do projektů a finanční spoluúčast firem na vzdělávání bude součástí informací, které Vám sdělíme na společných schůzkách i individuálních schůzkách a dodavatelem. Termíny lze dohodnout individuálně. Společné informační schůzky proběhnou v únoru 2024 a jejich termíny budou zveřejněny na stránkách SPS.  

Dodavatel vzdělávání a projektového řízení - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Kontaktní osoba za dodavatele:

Ing. Renata Vrtělová, Projektová manažerka

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín

mob.: +420 739 456 129,

e-mail: renata.vrtelova@profima.cz 

web: www.profima.cz