Úvodní tisková zpráva projektu

Projekt IOR

Informing on the Rules of Posting (IOR)

          Projekt IOR řeší výzvy související s aplikací směrnice 96/71/ES a prováděcí směrnice 2014/67/EU o vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb. Cílem projektu je zvýšit dostupnost, transparentnost a kvalitu informací týkajících se podmínek zaměstnání, včetně praxe v členských státech EU.

          Projekt se zaměřuje na dimenzi „Informace“ s cílem zlepšit implementaci a správné uplatňování práva EU o vysílání pracovníků.

          Projekt se zaměřuje na pracovníky, firmy, sociální partnery, kontaktní kanceláře a orgány veřejné správy v sektorech zemědělství, péče a stavebnictví. Projekt představuje vyváženou účast Česka, Německa, Nizozemska a Španělska jako čistých přijímajících zemí a Bulharska Polska jako čistých odesílacích zemí. Projekt zahrnuje různé akce, jako je síť poradců, schůze řídícího výboru, vypracování pracovních pokynů poradců, vytvoření Informačního portálu, diseminačních a informačních seminářů a dalších. Výsledky projektu budou k dispozici v jazycích cílových skupin a specialisté na terénní služby budou pracovat na šíření výsledků mezi státní příslušníky třetích zemí. Cíle projektu usnadní nadnárodní výměnu informací a osvědčených postupů až do konce projektu IOR. Dopad projektu IOR bude udržitelný a rozšíří se do zemí mimo EU, včetně kandidátských zemí.  

Partneři:  

FUNDACION ANTONIO BUSTAMANTE PARA EL DESARROLLO DE LAS PROFESIONES Y EL MOVIMIENTO SINDICAL INDEPENDIENTE, Španělsko  

ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKOW ROLNICTWA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Polsko  

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKOW MIGRACYJNYCH, Polsko  

FEDEREACION DE ASOCIACIONES DE JOVENES EMPRESARIAS Y EMPRESARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA, Španělsko

EUROPÄISCHER VEREIN FÜR WANDERARBEITERFRAGEN E. V., Německo 

COALICION SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE MADRID, Španělsko  

USED AMSTERDAM-SOCIAL ENTERPRISE AGENCY, Nizozemsko  

SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ, Česká republika  

SDRUZHENIE BULGARSKA TARGOVSKO-PROMISHLENA PALATA, Bulharsko 

"Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

"Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only, and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”