karlsbad-g4c1ec1ae5_1920.jpg

22. ročník přehlídky a soutěže „Stavby Karlovarského kraje“

Karlovarský
3. 7. 2023
V rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2023 vyhlásilo Regionální stavební sdružení Karlovy Vary 22. ročník přehlídky a soutěže „Stavby Karlovarského kraje“. V letošním roce 2023 byly opět přihlášeny do soutěže nejen realizace staveb, ale i projekty a architektonické studie, tzn., že přehlídka i soutěž byla rozdělena na dvě části: realizace a projekty. Toto rozdělení na „Co se postavilo… “ a „Co se bude stavět…“ zvyšuje zájem o soutěž.

Do letošního 22. ročníku o nejlepší stavby a projekty Karlovarského kraje se přihlásilo celkem 23 staveb a 14 projektů.  

O titul Stavba roku soutěžily stavby i rekonstrukce z celého Karlovarského kraje. Byly přihlášeny bytové domy, stavby občanské vybavenosti, rekonstrukce průmyslového areálu, stavby dopravní. Soutěžily i nemocnice, kolonáda, hrad, vodojem, sportovní areály, úpravy veřejných ploch a revitalizace zeleně.

V přehlídce projektů to byly z Karlovarského kraje návrhy bytových domů, reko nádraží ve Františkových Lázních, návrhy využití ploch u jezera Medard, astronomická observatoř i rekonstrukce výměníku, úpravy serpentin u Bečova nad Teplou.

Všechny stavby a projekty pro rok 2023 byly graficky zpracovány, byly doplněny o videa a záběry z dronu  a jsou vystaveny na webových stránkách www.stavbykarlovarska.cz. 

Nejlepší stavby a projekty byly vyhlášeny na slavnostním večeru v Galerii umění v Karlových Varech dne 23. června 2023. Přihlášené stavby a projekty posuzovala odborná porota i laická veřejnost, přičemž veřejnost vybírala dle svého uvážení na internetu nejlepší stavbu, projekt a památku.

Porota vybrala jako vítěze hned dva objekty. Jde o Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. - dokončení revitalizace areálu v Chebu a také Vřídelní kolonádu - opravu, II. etapu v Karlových Varech. Na druhém místě  se umístila Plesná - Přestavba bývalé textilní továrny, třetí místo obsadila stavba Karlovy Vary - Náplavka Ohře. Čestné uznání obdržela stavba Přírodovědné centrum při DDM  Sova v Chebu a Josefov - systém tůní a výsadby zeleně.

Poprvé v historii byli dva vítězové v soutěži staveb, také v  části projekty a studie se na jedné příčce umístily na druhém místě dva projekty. Zvítězil projekt Františkovy Lázně - Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici. Na druhém místě je Sokolov  - Transformace okolí jezera Medard a Dolní Nivy - Multifunkční dům. Třetí místo patří studii Branišov - Astronomická observatoř.

Hlasování veřejnosti bylo na internetu od 17. května do 23. června 2023 - 12.040 platných a ověřených hlasů. Na internetu jsou samostatně k prohlédnutí letos opět památky -  zachráněné památky,  pro které veřejnost také hlasovala. Zde si vybrala veřejnost stavbu - Pomezná - statek čp.1.

Samostatnou cenu v soutěži udělil ministr průmyslu a obchodu Ing. Jozef Síkela a hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek – nezávisle na sobě oba udělili cenu stavbě Plesná - Přestavba bývalé textilní továrny.

Dále udělila cenu primátorka Statutárního města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, která ocenila Náplavku Ohře v Karlových Varech. Tato stavba zvítězila i ve veřejném hlasování.

Cenu udělila také šéfredaktoka celostátního časopisu Stavebnictví Ing. Hana Dušková - a to projektu  Sokolov - Transformace okolí jezera Medard. Tento projekt měl nejvíce bodů i od veřejnosti.

Všechny výsledky letošního ročníku i předchozích let jsou zveřejněny na internetu na : www.stavbykarlovarska.cz.

Za 22 let jsme zveřejnili 630 nových a někdy i méně známých realizací staveb a projektů a představili jsme je veřejnosti.

V rámci celé akce „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2023“ byl oceněn projektant roku Karlovarského kraje - Ing. Pavel Šlapa a stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje - Ladislav Keller.

Po dvanácté byla udělena cena„Osobnost stavitelství Karlovarského kraje“, kterou obdržel za příkladnou celoživotní práci v oblasti investiční výstavby a profesní angažovanosti především v Karlovarském kraji Ing. Vladimír Kádě.