Úvodní tisková zpráva projektu

TAČR JE Dukovany

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci Programu BETA2.

www.tacr.cz

Název projektu:  Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů 

 

Registrační číslo projektu:  TITSMPO140

Poskytovatel:  Technologická agentura ČR

Zahájení: 1. 1. 2024

Ukončení: 31. 12. 2024 

Cílem projektu je najít a popsat postupy jak procesní (logický postup), tak technické (požadavky na obsah předkládané dokumentace), které by vytvořily vhodné prostředí a podmínky pro práci dotčených orgánů státní správy (DO) umožňující plnění jejich povinností jak věcných (kvalifikované ověření plnění požadavků), tak časových (správní lhůty) i v případech kdy plnění požadavků (technické řešení) je realizováno dle zahraničních norem. 

Hlavní příjemce:

České vysoké učení technické v Praze

Hlavní řešitel: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, CSc.

Partneři projektu:

di5 architekti inženýři s.r.o.

Vysoké učení technické v Brně

ÚJV Řež, a. s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Česká agentura pro standardizaci

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava