Úvodní tisková zpráva projektu

Odborné školství

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) považuje spolupráci na revitalizaci odborného školství za jednu ze svých hlavních aktivit. V širokém rozsahu se angažuje i na vzdělávacím procesu a procesu celoživotního vzdělávání. V této rubrice najdete zajímavé informace a metodické materiály o uvedené problematice.

Strategie SPS - PERSPEKTIVA A VIZE VZDĚLÁVÁNÍ STAVEBNÍCH ŘEMESEL 2030