Úvodní tisková zpráva projektu

Projekt ACCT - Spolupráce jako klíč k překonání výzev v oblasti vysílání pracovníků z oblastí sociální péče, stavebnictví, odvětví dopravy a zemědělství

Spolupráce jako klíč k překonání výzev v oblasti vysílání pracovníků z oblastí sociální péče, stavebnictví, odvětví dopravy a zemědělství

ESF ACCT 101059239  

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu prosazování základních práv vyslaných pracovníků při zajištění jejich volného a spravedlivého pohybu tím, že ve spolupráci se sociálními partnery a veřejnými organizacemi vypracujeme řešení k překonání překážek a obtíží při monitorování a zavádění ustanovení směrnice o vysílání pracovníků s ohledem na sektory péče, stavebnictví, dopravy a zemědělství do konce projektu.

Plánované aktivity:

          1. Pracovní setkání odborníků. Seminář bude věnován diskuzi o nejdůležitějších problémech souvisejících s vysíláním pracovníků a také hledání řešení těchto problémů. Po zasedání hlavní expert shromáždí závěry ve formě školicích/informačních materiálů.

          2. Školení určené zástupcům zaměstnanců, zaměstnavatelů a státních organizací zabývajících se vysíláním pracovníků. Obsah školení bude vycházet z poznatků z pracovního setkání odborníků. Obsahem školení bude prezentace řešení hlavních problémů spojených s vysílanými pracovníky ze sektorů pokrytých projektem.

          3. Spolupořádání kongresu EU o pracovní mobilitě, který je každoročně největší evropskou nekomerční akcí věnovanou vysílání pracovníků a svobodě poskytovat služby. Diskusní panel organizovaný během kongresu pomůže upozornit širší publikum na navrhovaná řešení problémů souvisejících s vysíláním pracovníků, získat názory na tyto návrhy a navázat kontakty, které umožní další šíření materiálů vytvořených v rámci projektu.

Projekt přispěje k:

  • dosažení lepší ochrany vyslaných pracovníků a zároveň zajištění jejich volného pohybu při výkonu své práce;
  • podpora používání IMI;
  • zvýšení dostupnosti a transparentnosti informací o podrobných podmínkách vysílání pracovníků;
  • navázání spolupráce a dialogu.   

 Výsledek projektu Cooperation-ACCT najdete ZDE

 Školicí aspekty projektu Cooperation-ACCT najdete ZDE

Koordinátor:

COALICION SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE MADRID (CSITUP), Madrid, Španělsko  

Partneři:

EUROPEJSKI INSTYTUT MOBILNOSCI PRACY (ELMI), Krakov, Polsko  

SOLIDARITET (Solidaritet), Mysen, Norsko  

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN ADMINISTRATIE SINDICAT(FNSA), Cluj Napoca, Rumunsko  

SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ (SPS), Praha, Česká Republika  

ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH (ZUS), Varšava, Polsko  

Spolupracující:

SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZASTITI SRBIJE (SZZS ZS), Bělehrad, Srbsko  

ODBOROVÝ SVAZ STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY (OS Stavba), Praha, Česká Republika