Úvodní tisková zpráva projektu

Projekt GTA

Název projektu: Posilování účasti zaměstnanců při předvídání a řízení změn v rámci závazků zelené transformace

Originální název projektu: Improving employee involvement in undertakings in anticipation and management of change driven by green transitiv

Stručný popis projektu:  

Probíhající restrukturalizační procesy, jako je digitalizace, automatizace pracoviště a zelená transformace, mají a významný dopad na participativní postupy, potřeby a formy na evropských pracovištích. Tyto změny mají důsledky pro pracovníky, zaměstnavatele a tvůrce politik a vyžadují koordinované úsilí, aby byl přechod spravedlivý pro všechny zúčastněné strany.

Zastřešujícím cílem tohoto projektu je vybudovat kapacitu zainteresovaných stran využívat informace, konzultace a participační nástroje na pracovišti, zajišťující efektivní zapojení pracovníků do rozhodovacích procesů souvisejících s ekologickým přechodem a zohlednění jejich zájmů, čímž se zaměří na druhou prioritu podpory pracovníků zapojení do předvídání a řízení změn a předcházení a řešení sporů v případě různých forem restrukturalizace.

Projekt zahrnuje celý projektový cyklus a zaměřuje se na pracovníky, zaměstnavatele, evropské podniky, odbory, zaměstnavatelské organizace, odborníky a tvůrce politik z celé Evropy, zejména z PL, BE, MT, UA, CZ a IT.

Projekt zahrnuje rozvoj evropské sítě poradců pro zapojení zelených pracovníků (EGWPAN), kompetenční kurzy, příprava OER, kurzy řízení zelených změn, e-learningová platforma (OER), zelená změna Management Action Plan atd. Projekt obsahuje SMART cíle, kterých bude dosaženo do 20 měsíců. Kromě toho bude dopad projektu přesahovat životní cyklus projektu prostřednictvím použití OER a výstupů s otevřenou licencí.      

Koordinátor:  

OGOLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIAZKOW ZAWODOWYCH (OPZZ), Polsko  

Partneři:  

VORMING EN ACTIE (Vorming), Belgie  

GENERAL WORKERS UNION - TRADE UNION (GWU), Malta  

MALTA CHAMBER OF COMMERCE AND ENTERPRISE ASSOCIATION (MCOC), Malta  

FEDERACJA PRZEDSIEBIORCOW POLSKICH (FPP), Polsko  

ASSOTIATION OF TRADE UNIONS OF LVIV REGION (ATULR), Ukrajina  

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL), Itálie  

SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ (SPS), Česká republika  

ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIE (ACV-CSC), Belgie