Úvodní tisková zpráva projektu

Prevence ve stavebnictví 2023

Návrh opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v odvětví Stavebnictví – Etapa II.

Hrazeno z prostředků dle §320a písmeno b zákoníku práce – rok 2023

Doba realizace 1.6.2023 - 31.12.2023

Hlavními cíli tohoto projektu jsou:

  • Vytvoření Opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v odvětví Stavebnictví v problematických oblastech. ·      
  • Seznámit cílovou skupinu s vytvořenými Opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v odvětví Stavebnictví, které budou moci s podporou odborného týmu implementovat ve svých stavebních firmách. ·      
  • Díky výsledným opatřením snížit rizika vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v odvětví Stavebnictví.
  • Podpora a zlepšení úrovně BOZP ve stavebních firmách. 

Výstupy projektu: 

Vytvoření Opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v odvětví Stavebnictví. 

V rámci tohoto projektu byla vytvořena tato opatření v oblasti prevence rizik ve stavebnictví:

I.            Obsluha složitých strojů a zařízení. K nahlédnutí ZDE

II.           Využívání ochranných pomůcek a bezpečnostních prvků při práci. K nahlédnutí ZDE

III.          Doprava a manipulace s materiály, včetně skladování. K nahlédnutí ZDE

IV.          Přístup ke školení BOZP a jeho obsah. K nahlédnutí ZDE

____________________________________

Pokud máte zájem o toto téma, chtěli bychom Vás požádat o hodnocení těchto výstupů projektu (dokumentů), případně uveďte co bylo potřeba doplnit, čím se dále zabývat. Předem děkujeme.

Vaše hodnocení, podněty pište Institut vzdělávání SPS: chobotska@sps.cz