Česko na křižovatce.jpg

Jiří Nouza promluvil na akci Česko na křižovatce o nutné spolupráci

Top
14. 6. 2024
Jiří Nouza se konference Česko na křižovatce účastnil již podruhé a měl tak možnost zhodnotit vývoj od zářijového konání. Mezi řečníky nechyběl ani Pavel Ševčík, který se věnoval potřebě zvyšování prestiže technických a řemeslných oborů.

Po úspěšné konferenci Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let v září 2023, kterou jsme společně s Hospodářskou komorou organizovali, jsme se rozhodli uspořádat další ročník konference s názvem Česko na křižovatce 2, kde jsme hodnotili dosavadní pokrok ve strategických investičních oblastech za poslední měsíce.

„Nyní mám možnost zhodnotit vývoj za uplynulých devět měsíců a myslím si, že jsme se po mnoha letech posunuli ohledně strategických investic a struktury vznikající okolo. Jenom díky spolupráci veřejných a soukromých struktur bude možné plnit naše ambiciózní plány v infrastruktuře státu,“ uvedl Jiří Nouza. „Všichni bychom se chtěli dočkat transparentních a rychlých povolovacích procesů, těmi se vine jako červená niť také dostupnost bydlení, ze které by se měl stát veřejný zájem,“ doplnil.

V bloku, který se věnoval „měkkým“ investicím, vystoupil technický ředitel Svazu Pavel Ševčík. Zmínil obavu stavařů o nedostatek kvalifikované pracovní síly. V oblasti řemesel navazují současné aktivity SPS na dříve schválenou Strategii. Nyní a ve spolupráci s KZPS, SP a HK na platformě školské a velké tripartity jednají o vytvoření koncepčního materiálu na podporu středního odborného vzdělávání. Ten bude předložen a projednán na PS RHSD 16. 7. 

Nicméně i v oblasti vysokého technického školství je situace alarmující. Přestože za posledních 20 let vzrostl počet studujících na všech VŠ o 50 %, u technických oborů došlo k poklesu o 30 %. Pokud jde o relativní poměr, studuje technické obory polovina studentů. Toto vnímá Svaz jako zásadní ohrožení plnění stanovených společenských cílů (dostavba jaderných bloků, výstavba vysokorychlostních tratí a realizace energeticky úsporných opatření). Je zapotřebí nad tímto problémem zahájit diskusi na té nejvyšší úrovni, odborné i politické. „Bez technicky vzdělaných pracovníků nelze zvládnout automatizaci, robotizaci, ani vědu a výzkum. Bez odborně vzdělaných kapacit ve stavebnictví nebude možný rozvoj dopravní infrastruktury, energetiky, ani dostupné bydlení,“ řekl.   

Cílem konference bylo upozornit na osm klíčových oblastí pro strategické investice. Mezi které řadíme dopravní infrastrukturu, efektivní stát, výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, trh práce, dostupné bydlení, energetiku a datovou infrastrukturu.

Stěžejním bodem k oživení ekonomiky je také stavba nových jaderných bloků, kterých musíme být součástí. O tom, kolik se jich v ČR nakonec bude stavět, bude mít vláda jasno už do konce srpna na základě současného tendru na jejich budování. V něm podaly francouzská firma EDF a jihokorejská KHNP nabídky na jeden až čtyři bloky,“ upozornil Jiří Nouza na energetickou situaci. „Energetická soběstačnost České republiky, splacení infrastrukturního dluhu, zvýšení dostupnosti bydlení a dostatek pracovníků v technických a stavebních oborech je základem pro vybalancování české ekonomiky a cestou mezi ekonomickou elitu nejen evropských zemí, kam bychom všichni dohromady chtěli směřovat bez ohledu na vládnoucí garnituru. A jsem proto velmi rád, že jsme započali dialog mezi soukromým a veřejným sektorem, bez kterého bychom k cíli došli jenom stěží,“ dodal Nouza.

Akce se opět zúčastnil předseda vlády Petr Fiala, ale také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka, ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a ministr školství Mikuláš Bek.  

Prezentace ke stažení jsou k dispozici zde