orez_Charamza první zprava.jpg

Josef Charamza: Stavební škola v Havlíčkově Brodě letos slaví jubileum, zájemcům o studium má co nabídnout

Prezentace členů SPS
27. 3. 2024
S ředitelem Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě nejen o současné nabídce vzdělávání a spolupráci se stavebními firmami v regionu.

Řada škol v posledních třech dekádách zkoušela nabízet různé obory a zaměření. Platilo to také pro tu vaši?

My jsme ke vzdělávací nabídce přistupovali vždy konzervativněji a nesnažili se kopírovat různé módní trendy. Vždy jsme se drželi svého kopyta. Když se ohlédnu zpátky, musím říct, že to bylo správné a škole se to vyplatilo. V rámci tradičního stavařského oboru v současnosti nabízíme vedle pozemních staveb, které u nás mají více než sedmdesátiletou historii, také zaměření na dopravní stavby. Máme první absolventy a je po nich poptávka. Na počátku nového tisíciletí jsme vyslyšeli poptávku po všeobecnějším technickém oboru a zavedli technické lyceum zaměřené na stavebnictví. Jako u jedné z mála škol z Vysočiny u nás tento obor nejen přežil do současnosti, ale také v něm našla vzdělání celá řada úspěšných absolventů. Nově si od letošního roku studenti oboru technické lyceum mohou vybírat ze dvou zaměření – jednak environmetálně vyspělé budovy a jednak architektura, urbanismus a design. Od roku 2016 nabízíme také učňovské obory – zedník, tesař, malíř a lakýrník a instalatér. Díky tomu na naší škole vzniklo technické centrum vzdělání. Jako úplnou novinku od školního roku 2024/25 otevíráme obor infomační technologie, kterým dojde k doplnění nabídky technického vzdělání v regionu, protože podle průzkumů mnozí absolventi základních škol z Havlíčkobrodska studují tento obor v jiných krajích a na Vysočinu se pak často nevracejí.

Škola se dlouhodobě snaží spolupracovat se stavebními firmami. V minulosti mnohé takovou potřebu spolupráce a podpory školství necítily. Jaká je situace v současnosti?

Mohu říct, že v posledním desetiletí se situace výrazně změnila. My jsme samozřejmě aktivně oslovovali různé stavební firmy v regionu, spolupracujeme i s podniky mimo Vysočinu a snažíme se jim ukázat, v čem jim můžeme být užiteční a v čem naopak ony mohou pomoct nám. Spolupráce se týká zprostředkování pracovní nabídky od společností k absolventům studijních i učňovských oborů, podpory žáků během studia na škole, odborných exkurzí na stavbách nebo ve výrobních závodech po celé republice, zapojení firem do nejrůznějších soutěží žáků školy, ale také sportovních aktivit. Nedávno u nás proběhl volejbalový turnaj, do něhož se zapojili vedle týmů škol z Vysočiny a naší partnerské školy v Nitře také zástupci firem. V současnosti už dlouhodobě spolupracujeme s firmami PKS Žďár nad Sázavou, Roneli nebo Chládek a Tintěra z Havlíčkova Brodu, Podzimek a synové z Třeště, Hinton Praha, Goldbeck Prefabeton Vrdy, IP Polná a mnoha dalšími. Některé se zapojily také do zkvalitňování vzdělávacího procesu, například společnost IP Polná navrhla a realizovala jednu z jazykových učeben v moderním duchu.

Probíhá spolupráce také na úrovni praxí? Předpokládám, že zvlášť zavedení učebních oborů na škole si to žádá…

Určitě, s některými firmami jsme samozřejmě spolupracovali ještě před zavedením učebních oborů. Pro učně ale bylo nutné najít partnery, kteří by nám pomohli se zajištěním praxe především ve vyšších ročnících. Týká se to hlavně instalatérů, tesařů a zedníků a výrazně nám s tím pomáhají místní podniky ThermGas, Atos, Inklez či Pila Mach. Bez této pomoci by pro nás bylo vzdělávání mnohem komplikovanější a nemohli bychom dosahovat takové kvality.

V řadě oborů na různých školách se absolventi ve svém budoucím pracovním životě nevěnují vystudovaným oborům. Jaká je z tohoto pohledu situace u vašich absolventů?

To, zda absolvent zůstane v oboru, ovlivňuje samozřejmě kromě vzdělání také rodinné zázemí a pracovní příležitosti v místě, kde žije. Podle našich zjištění se dá říct, že minimálně 75 procent našich absolventů zůstává ve stavebnictví a blízkých oborech, což považuji za dobrý výsledek.

Nastupují absolventi po škole hned do praxe, nebo pokračují ve studiu na dalších školách?

Většina žáků maturitních oborů se snaží pokračovat ve studiu na vysokých školách stavebního či technického zaměření. Mezi učni máme za pět let, kdy od nás odcházejí po vyučení, několik žáků, kteří absolvovali maturitu u nás nebo na jiných školách, kde si rozšířili vzdělání o další obor. Někteří pokračují na jiných oborech, týká se to například instalatérů, kteří si rozšiřují vzdělání o obor elektrikář.

Zmínil jste, že se vaši partneři mezi stavebními firmami podílejí na podpoře soutěží. Jakých soutěží se vaši žáci účastní?

Se soutěžemi jsme začali už před více než dvaceti lety. Jde jak o studentskou odbornou činnost, soutěže jako Stavoks, Enersol, Prezentiáda, olympiády ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak především o soutěže stavební, které pořádají stavební firmy, cechy či podnikatelské svazy. Naši žáci dosahují úspěchů v krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích, ocenění vozí studenti maturitních oborů, co nás ale velmi těší, tak se poměrně brzy začali prosazovat také žáci učebních oborů, kteří uspěli na republikových i mezinárodních soutěžích.

V současnosti nabízíte žákům získávání zkušeností v zahraničí. Je o to zájem?

S mezinárodní spoluprací jsme na naší škole začali před dvěma desetiletími podpisem dohody se školami v partnerském městě Spišská Nová Ves. Nicméně mnohem delší partnerství má Havlíčkův Brod a naše škola v holandském městě Brielle nedaleko Rotterdamu, kam první studenti vyjeli už v roce 1986. Pravidelně a také poměrně dlouho pořádáme kratší pobytové zájezdy do Rakouska a Velké Británie. Novinkou posledních šesti let je naše úspěšná účast v programu Erasmus +, díky němuž mohou naši žáci absolvovat krátkodobé i dlouhodobé pobyty. Škola získala akreditaci, takže se žáci podívali do Portugalska, Lotyšska, Irska či Španělska, kde strávili od dvou týdnů po tři měsíce v různých stavebních a obchodních firmách. Je to určitě skvělá zkušenost jak jazyková, tak odborná. Současně se snažíme rozvíjet spolupráci do dalších zemí, naposledy se nám podařilo navázat kontakty se Stavební průmyslovou školou stavební v Nitře a už máme za sebou první úspěšné společné projekty.

V letošním roce si připomínáte 75. výročí zahájení výuky na škole. Můžete nám poodhalit něco ze zákulisí programu, který připravujete?

Hlavním dnem oslav je sobota 19. října, na tento den zveme všechny k nám do školy, kde se pro absolventy a veřejnost otevřou všechny prostory školy. Pak proběhne slavnostní večer v kulturním domě Ostrov. Připravujeme i další doprovodné akce, informace o nich najdou zájemci na stránkách školy www.stavskola.cz