komentář.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v květnu 2024

Komentáře
9. 7. 2024

Stavební produkce v květnu meziročně klesla o 6,8 %. Produkce v pozemním stavitelství ve srovnání s květnem 2023 klesla o 7,1 %. V inženýrském stavitelství meziročně klesla 6,3 %. Meziměsíčně byla stavební produkce v květnu nižší o 5,1 %. Tolik suchá čísla ČSÚ.  

Druhý pohled na cca 50 % stavebního trhu je optikou veřejných zakázek, který se musí projevit v budoucnu. Pochopitelně v případě, že ta druhá polovina – soukromý sektor a jeho stavební investice – pozitivní čísla z veřejných zakázek zcela tzv. nevymažou. To ale nepředpokládám.   Tady jsou fakta za I. pololetí roku 2024. Ve Věstníku veřejných zakázek bylo zveřejněno oznámení o zadání 3 124 nových veřejných zakázek na stavební práce včetně částí zakázek a dílčích zakázek rámcových smluv (dále zadané zakázky) v úhrnné hodnotě 159 208 mil. Kč.  

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla celková hodnota zadaných zakázek o 40,1 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 16,1 % a u inženýrských zakázek o 54,6 %, v tom u zakázek dopravní infrastruktury o 63,9 %.

Na celkovém objemu zadaných zakázek v I. pololetí 2024 se podílely zakázky na pozemní stavby 31,0 %, z toho občanská infrastruktura 28,4 %, bytové stavby 2,6 %, zakázky na inženýrské stavby 69,0 %, z toho zakázky dopravní infrastruktury 44,6 % a zakázky technické infrastruktury (včetně vodohospodářských staveb) 24,4 %.

Nicméně faktem je, že květen nás svými čísly úplně nepotěšil – stavební produkce klesla meziročně i meziměsíčně. Navíc pokles nebyl u obou segmentů nevýznamný. Můžeme do jisté míry spekulovat nad vlivem státních svátků v prvních dvou týdnech května, ale nepřisuzoval bych tomu velký význam.  

V Praze 8. 7. 2024  

Ing. Jiří Nouza

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví