texture-1893783_1920.jpg

Komentář k výsledkům stavebnictví v měsíci září 2021

Komentáře
10. 11. 2021

Stavební produkce v září reálně meziročně vzrostla o 2,2 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se zářím 2020 zvýšila o 4,9 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 3,6 %.

I když srovnávací základna s rokem 2020 pro rok 2021 je nižší než s rokem 2019, můžeme, myslím, tento výsledek považovat za odpovídající době. Stavební produkce v září rostla nejen meziročně, ale také meziměsíčně, byť mírně – vyšší byla o 0,4 %. Uvidíme, kde jsou příčiny meziročního poklesu inženýrského stavitelství. Zda se jedná o výkyv nebo o delší jev. Pro variantu „delšího jevu“ mi v tuto chvíli chybí důvody.

Otázkou tedy zůstává, co přinesou zbývající měsíce letošního roku.

V Praze 8. 11. 2021

Ing. Jiří Nouza

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví