komentář.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v srpnu 2023

Komentáře
11. 10. 2023

Stavební produkce v srpnu meziročně klesla o 0,2 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se srpnem 2022 zvýšila o 0,6 % a v inženýrském stavitelství meziročně klesla o 2,0 %. To, že meziměsíčně byla stavební produkce v srpnu vyšší o 2,0 %, není z pohledu celého roku zásadní. Z dalších doprovodných indikátorů, jako jsou objemy zadaných veřejných zakázek nebo uzavřené smlouvy ve veřejných zakázkách, máme signály, že dochází k určitému pohybu i v této oblasti. Dochází k mírnému poklesu cen ze strany nabízejících společností ve prospěch veřejných zadavatelů někde na úrovni do 10 % z předpokládaných cen zakázek a podle dostupných informací se zvýšil i počet nabízejících v jednotlivých soutěžích.

Významný meziroční růst nebo pokles stavební produkce srpen tedy nepřinesl, čísla ukazují spíše na stagnaci, i když například produkce pozemního stavitelství se na rozdíl od inženýrského stavitelství zvýšila, ale pouze o 0,6 %.  

V Praze 9. 10. 2023  

Ing. Jiří Nouza

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví