SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v září 2019

Komentáře
5. 11. 2019
Výsledky stavební produkce – komentář k měsíci září 2019

Také září potvrdilo, že stavební produkce pokračuje v dobrých výsledcích, zejména hodnotíme-li ji ve vztahu k loňskému roku, v němž byl právě tento měsíc nejúspěšnější. Letošní, i když nikterak výrazný nárůst meziročního indexu znamená, že měřeno v absolutní hodnotě, je září 2019 ještě o něco úspěšnější. Inženýrské stavitelství sice v září meziročně pokleslo, ale za 3. čtvrtletí si stejně jako pozemní stavitelství uchovává pozitivní meziroční zdvih.

Orientační hodnota nově povolených staveb je v září, především ale od počátku roku, na výrazném vzestupu. Stavební povolení sice neznamená zahájení stavby, které může ještě leccos zkomplikovat, ale číslo je tak vysoké, že je dobrým příslibem do budoucna.

Stejně pozitivně je třeba hodnotit neustále vzrůstající počet zahajovaných staveb bytů, i když nelze přehlédnout skutečnost, že výsledné vysoké procento u bytových domů je dáno dlouhodobě nízkou srovnávací úrovní a měřeno v absolutním počtu je množství bytů v těchto domech stále nízké. Přesto ale meziroční tendence setrvale roste.

Jistě potěší i meziroční mírný růst počtu zaměstnanců, i když nelze zapomenout, že stavební sezóna je v plném proudu.  

Ing. Jiří Nouza
6. 11. 2019