white-4298476_1920.jpg

Národní rozvojová banka, a.s.

Informace pro členy
7. 3. 2022

Národní rozvojová banka, a. s. (NRB, dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.) je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Byla založena v roce 1992, její ústřední sídlo je v Praze, další pobočky jsou v Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích.

Jejím jediným akcionářem je Česká republika  zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj.  Posláním NRB je pomáhat udržitelnému ekonomickému a sociálnímu rozvoji České republiky.

Pomáhá poskytováním  finančních nástrojů a odborného poradenství, hlavně malým a středním podnikům.  Využívá prostředky EU a ČR . Banka v roce 2021 zaručila či poskytla podnikatelům úvěry v objemu 43,3 mld. Kč.

Představujeme Vám  finanční nástroj programu Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost .

Cílem  programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřednictvím opatření přispívajících k úspoře  spotřeby energie.    

Více informací najdete na webu https://www.nrb.cz/