kuc_gahuruv prospekt.jpg

Nominujte Stavbu roku Zlínského kraje 2024

Zlínský
7. 3. 2024
Do 22. ročníku vstoupila soutěž Stavba roku Zlínského kraje, kterou pod záštitou hejtmana Ing. Radima Holiše, organizuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví – krajská organizace Zlínského kraje, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Do letošního ročníku soutěže mohou být přihlášena stavební díla, která byla uvedena do provozu rozhodnutím stavebního úřadu od 1. 1. 2022 do termínu uzávěrky přihlášek, tedy do 20. 3. 2024. Přihlásit je možno i stavby realizované v zahraničí, či v jiném kraji České republiky, pokud má autor díla, projektant, zhotovitel nebo investor sídlo ve Zlínském kraji.

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a přiblížení takových děl a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti.  Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby v kraji i mimo území kraje.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 20. března 2024 do 12:00 hod.

Společenský večer se slavnostním vyhlášením výsledků soutěže Stavba roku Zlínského kraje 2024 se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2024, od 18:00 hod. v Kongresovém centru Zlín.

Informace k novému ročníku soutěže, ale i k těm předchozím, naleznete na www.stavbaroku.zlin.cz