IMG_20201229_175119.jpg

Nový ročník soutěže Stavba roku Zlínského kraje je vyhlášen

Zlínský
20. 12. 2022

Již do 21. ročníku vstoupila soutěž Stavba roku Zlínského kraje. Soutěž, kterou organizuje Svaz podnikatelů ve stavebníctví – krajská kancelář Zlínského kraje, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Zlínským krajem. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš.

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a přiblížení takových děl a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti.  Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby v kraji i mimo území kraje.

Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla, která byla uvedena do provozu rozhodnutím stavebního úřadu v roce 2022. Stavby posuzuje odborná porota, složená ze zástupců  SPS, ČKAIT, Zlínského kraje a odborných poradců. Soutěží se celkem v sedmi kategoriích. Termín pro podání přihlášek je 20. března 2023.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2022 Zlínského kraje, na kterém budou všechny přihlášené stavby představeny a vítězným stavbám předána ocenění, se uskuteční 15. června 2023 v Uherském Brodě. Tradičně za účasti nejvyšších představitelů Zlínského kraje, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby, odborné veřejnosti, přizvaných hostů z řad politické, společenské a kulturní sféry, médií a reklamních partnerů.

V loňském ročníku soutěže hodnotila odborná porota 47 přihlášených staveb. Nejvyšší ocenění GRAND PRIX arch. Pavla Nováka získala Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cenou hejtmana ZK byla oceněna Oprava střechy zámku Lešná, Zlín – Lešná. 

Informace k novému ročníku soutěže, ale i k těm předchozím, naleznete na www.stavbaroku.zlin.cz