Nabídka DIGI kurzů 7/2024

KZPS

KZPS

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) je otevřené nezávislé zájmové sdružení, založené podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů.

  • Sdružuje sedm reprezentativních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb.
  • Zastupuje 23 000 členských subjektů s více než 678 000 zaměstnanci.
  • Podporuje prosazování specifických zájmů svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech.
  • Formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou.
  • Spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a dalšími organizacemi.
  • Je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR (tripartitě).


Členskými organizacemi konfederace jsou pouze zaměstnavatelské svazy a sdružení, nikoliv jednotlivé podniky.

Členové Koordinančí rady KZPS ČR:
Jan Wiesner – prezident KZPS ČR
Mgr. Jiří Česal
Bedřich Danda
Ing. Jiří Horecký, Ph.D, MBA
Ing. Jiří Nouza
JUDr. Rostislav Dvořák
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
Ing. Martin Pýcha

Členské svazy:
ATOK (Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu)
výkonný ředitel: Mgr. Jiří Česal
Družstevní asociace (zastoupena prostřednictvím Svazu českých a moravských výrobních družstev)
předseda SČMVD: JUDr. Rostislav Dvořák
Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky
předseda: Bedřich Danda
Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
prezident: Ing. Jiří Nouza
Unie zaměstnavatelských svazů České republiky
prezident: Ing. Jiří Horecký, Ph.D, MBA
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu
předseda představenstva: Ing. Zdeněk Osner, CSc.
Zemědělský svaz ČR
předseda: Ing. Martin Pýcha


Podrobné informace o Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR najdete na adrese www.kzps.cz.