MŠ_Libocká_zdroj_Sibre.jpg

Pod taktovkou společnosti KONSIT vyroste přístavba MŠ Libocká

Prezentace členů SPS
22. 5. 2023
Mateřská škola v pražské Liboci se dočká navýšení své stávající kapacity díky dvoupodlažní přístavbě. Na výstavbu nové budovy, kde vzniknou dvě třídy, bude navazovat i rekonstrukce stávající secesní vily, kde aktuálně školka sídlí. Ta bude propojena s moderní „sestřičkou“ bezbariérových spojovacím koridorem s výtahem a jednoramenným schodištěm.

Přístavbu školky umístili architekti tak, aby zůstalo zachováno hřiště v jižní části pozemku, nebylo nutné kácet hodnotnou zeleň a současně došlo pouze k minimálnímu zásahu do dopravního hřiště na severní straně pozemku.

Architektonické řešení nové budovy odpovídá svým hmotovým i materiálovým řešením okolní zástavbě, v níž převládají rodinné a bytové domy menšího měřítka s šikmými střechami. S ohledem na výrazné členění hmoty stávající vily volili architekti přístavbu hmotově i materiálově střízlivou tak, aby historické budově nekonkurovala.

Společnost KONSIT zajistí průběh stavebních prací za plného provozu školky. Z tohoto důvodu bude výstavba probíhat v několika etapách. Po dokončení přístavby se provoz školky na přechodné období přesune do novostavby, aby mohla proběhnout rekonstrukce vily. Ta by měla být dokončena v září roku 2025, kdy by se měla školka kompletně otevřít pro 110 dětí. 

Zdroj: Sibre s.r.o.