SRSK2023.jpg

Přihlaste se do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2023

Praha a Středočeský
20. 3. 2023
Byl vyhlášen jubilejní 10. ročník regionální soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2023 organizované Nadací pro rozvoj architektury a stavebnictví. I letos o vítězi rozhodne porota složená z řad odborníků. Přihlášky lze zasílat do 12. června 2023.

Podmínky soutěže

Přihláška – formulář – část A

Přihláška – formulář – část B

Vypisovatelé:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Středočeský kraj

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Obec architektů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími spoluvypisovateli soutěže.

Stavby hodnotí odborná porota. Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje filmový štáb. Všechny přihlášené stavby jsou součástí unikátního filmového dokumentu mapující architekturu a stavitelství ve Středočeském kraji.

Jedinečnou regionální soutěžní přehlídku podporuje tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 12. 6. 2023!