foto4.jpg

Stavební průmyslovka ve Valašském Meziříčí si opravila střechu svépomocí

Zlínský
9. 7. 2024
Originálním dárkem k oslavám 150. výročí založení své školy, Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí, se rozhodli přispět sami žáci, a to provedením komplexní opravy střechy dílen pozemního stavitelství. Dílny slouží k praktické výuce maturitních oborů Stavebnictví i učebního oboru Montér suchých staveb a dřevostaveb.

Valašskomeziříčská „stavebka“ staví své renomé na maximálním využití teorie v praxi, a proto se veškerých stavebních i opravářských prací se zhostili sami žáci. Škola pořídila všechen potřebný materiál, se kterým nakládali studenti 2. a 3. ročníku oborů Tesař a Klempíř. 

Celý proces by se ovšem neobešel bez dohledu zkušených pedagogů, kteří nejen dbali na kvalitu a přesnost provedení, ale sami byli ochotni přiložit ruku k dílu a přispět cennými radami. „Nová střecha je krásnou odměnou za to, že jako jediná škola na střední Moravě jsme se rozhodli podržet neprávem skomírající učební obor Klempíř“, pochlubila se ředitelka školy Jindra Mikuláštíková.  

Hlavním důvodem rekonstrukce bylo porušení vodotěsnosti původního střešního pláště, což mělo za následek částečné narušení statiky krovové soustavy střechy. Renovační činnosti a nezbytné opravy zahrnovaly výměnu narušených částí krovové soustavy střechy, kompletní výměnu plechového střešního pláště včetně hromosvodu a v neposlední řadě celkovou náhradu okapové soustavy.  

Svěřenci mistrů odborného výcviku tak zúročili své znalosti a dovednosti z oboru a tímto opětovně dokázali, že nejsou žádná ořezávátka.  

Stavební obory mají na trhu práce své nezastupitelné místo a odborná erudice i vlastní zkušenost jsou v tomto oboru pojmy zcela klíčové.