Titulní fotografie.jpg

SYNER: V Libereckém kraji začala výstavba Centra urgentní medicíny

Prezentace členů SPS
10. 5. 2023
Společnost SYNER, člen Svazu podnikatelů ve stavebnictví, zahájila výstavbu Centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice. Symbolického aktu se zúčastnil prezident České republiky Petr Pavel, generální ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a za konsorcium stavebních dodavatelů Petr Syrovátko. Dodavatelské sdružení založené jako Společnost pro Nemocnici Liberec SYNER – Metrostav DIZ – GEOSAN GROUP již během dubna převzalo staveniště, aby provedlo přípravné práce, ověřilo vedení inženýrských sítí a celý dotčený areál oplotilo.

„Skutečně nás těší, že naše společnost je u výstavby tohoto prestižního a pro celý kraj klíčového projektu. V minulosti jsme stáli u vzniku několika zdravotních zařízení a jsme rádi, že i zde využijeme zkušenosti z předchozích realizací. Uvědomujeme si, že se očekává plně profesionální přístup celého týmu, denní koordinace na všech úrovních řízení projektu i promptní řešení operativních požadavků od investora,“ dodal Robert Špott, jednatel SYNER, který vede konsorcium firem realizujících nový pavilon. Stavba nové části nemocnice je stěžejní jak z hlediska rozšíření a zkvalitnění medicinální péče, tak i z pohledu rozsahu. Jenom investice do stavebních prací překračuje hranici 3 miliard korun, při pohledu do dat statického úřadu se souhrnně v roce 2021 v celém Libereckém kraji prostavělo 8,9 mld. Kč.

Chci na tomto místě ocenit odhodlání pana ředitele a současně mu pogratulovat, že se jeho týmu podařilo dovést projekt do finálního stádia. Mně osobně dávají investice do vzdělání a zdravotnictví ten největší smysl a v tomto případě jde o investici do špičkového pracoviště,“ uvedl při slavnostním poklepu prezident republiky Petr Pavel.

Nové centrum urgentní medicíny vyroste na místě původní zástavby, jejíž vznik sahá do poloviny 19. století. Konkrétně v roce 1845 byl uložen tzv. závěrečný kámen budovy libereckého špitálu, kterou centrum nahradí. Restaurátorskými pracemi projdou vybrané původní prvky, jako například vitráže z kaple, pro které architektonické studio vymyslelo instalace v nových prostorách, aby zůstal zachován původní genium loci. Dalším zajímavým prvkem je vytvoření celoskleněné komunikační chodby, kdy na úrovni jednoho patra ze skla budou jak stěny, tak i podlaha. Výstavba s sebou přinese také ryze funkční a moderní stavební principy. Se vznikem centra dojde k propojení nového pavilonu, parkovacího domu a stávajících budov A včetně oddělení následné péče. Tohoto objektu se stavební práce dotknou nejdříve. Stavaři musí zhotovit předsazenou skleněnou fasádu, která bude sloužit pro odhlučnění z provozu výstavby parkoviště. Vedle stěny další zásadní úprava spočívá ve zhotovení nového vstupu a výtahu. Objekt parkovacího domu bude disponovat stáním pro 330 aut a také do jeho podzemí je situovaná objemná technologická část. Zde vznikne pro celý nemocniční areál zcela nové energocentrum, které zahrnuje např. teplovod, vzduchotechniku či rotační UPS, které při výpadku proudu zajišťují okamžitý náběh přísunu elektrického napájení. Toto vše musí stavaři zvládnout za plného provozu nemocnice.

Vybudování centra urgentní medicíny připravovala nemocnice přes deset let. Nutně jej potřebuje, nemocnici chybí jednotný příjem i centrální laboratoře, ale také dostatek prostoru k parkování, a proto jde z pohledu rozvoje nemocnice o zásadní projekt. V areálu po dokončení přibydou dvě budovy. Jako první bude hotový parkovací dům pro 330 aut s energetickým centrem pro celý areál nemocnice. Přibude také nemocniční pavilon, který bude mít délku zhruba 120 metrů, na šířku asi 40 metrů a 27 metrů do výšky. V něm vzniknou operační sály, laboratoře i lůžková část. Investorem výstavby je Krajská nemocnice Liberec a její akcionáři, tedy Liberecký kraj a města Liberec, Turnov a Frýdlant.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v minulých deseti letech dostali do mnoha situací, kdy to s projektem vypadalo všelijak, že neváhali a projekt podpořili. Nový pavilon v liberecké nemocnici opravdu potřeba je a já se budu těšit, že se na tomto místě znovu sejdeme a za námi bude stát hotová budova, na kterou čekají nejen všichni zaměstnanci nemocnice, ale také pacienti v celém kraji,“ řekl při poklepu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

zdroj foto: SYNER, s.r.o.